Gagliarda

Girolamo Frescobaldi

Arranged by Leopold Stokowski
Rental
Performing Ensemble: Orchestra
Duration: 3:00
Publisher: Stokowski Library
Print Status: Rental

Additional Information

Arranger Stokowski, Leopold
Orchestration 4 2(E.H.) 5(C-Cl., B.Cl., Cb.Cl.) 4(Cbsn.) - 5 3 4 1; Str.